HSB Bostadsrättsförening Västtuna i Hallstahammar

Västmanlands län

Information

I Västmanlands län så finns HSB Bostadsrättsförening Västtuna i Hallstahammar. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Hallstahammar här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Västtuna i Hallstahammar tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västmanlands län. Hallstahammar jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Västmanlands län gör att företag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Västtuna i Hallstahammar är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716412-1902.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

HSB Bostadsrättsförening Västtuna i Hallstahammar är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Västtuna i Hallstahammar så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Björklund, Gunbritt Kristina som är född 1952 och har titeln Suppleant , Hjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln Suppleant , Walerus, Per Mikael som är född 1962 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.