HSB Bostadsrättsförening Vänligheten i Hallstahammar

Västmanlands län

Information

I Hallstahammar finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Vänligheten i Hallstahammar. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Vänligheten i Hallstahammar i Västmanlands län. Hallstahammar är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1982-06-18 så har HSB Bostadsrättsförening Vänligheten i Hallstahammar varit registrerat och sedan 2007-11-08 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Vänligheten i Hallstahammar och det finns fler verksamheter som är det i Hallstahammar.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Vänligheten i Hallstahammar så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Vänligheten i Hallstahammar så kan ni göra det på 021-3702400.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Dellenfors, Ann-Margret Elsebeth som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hahre, Rolf Artur som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jan Åke som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Otto Sören som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Mokricki, Anna-Stina som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Wall, Nils Olof som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hahre, Rolf Artur -Johansson, Jan Åke -Johansson, Otto Sören -Mokricki, Anna-Stina .

HSB Bostadsrättsförening Vänligheten i Hallstahammar har 716412-1936 som sitt organisationsnummer.