HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Hallstahammar och HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar är ett av dem. Statusen för HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar är att Bolaget är aktivt.

HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar är ett Bostadsrättsförening och skapades 1982-06-22. Det finns flera olika verksamheter i Västmanlands län som är ett stort län. Hallstahammar där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar ska trivas.

I Hallstahammar så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar inte är momsregistrerat.

Idag är HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar och det finns flera verksamheter som är det idag i Hallstahammar.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 021-3702400.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Göransson, Mari-Louise -Hultberg, Niss Inger Margareta -Koskela, Ann-Mari Kristina -Patrikainen, Ari Juhani.

De som är på något sätt har med HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar är Engman, Jan-Erik Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Göransson, Mari-Louise som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultberg, Niss Inger Margareta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Anne Mari som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Koskela, Ann-Mari Kristina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Patrikainen, Ari Juhani som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot.

HSBs Bostadsrättsförening Tuna i Hallstahammar har 716412-1944 som sitt organisationsnummer.