HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar är en verksamhet som finns i Hallstahammar. I HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar finns det lite olika personer som är förknippade och det är Alsing, Helena Birgitta som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Brobeck, Maj Berit Monica som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekholm, Karl Joel som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekholm, Sofia Terese som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Engman, Jan-Erik Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Enlund, Gull Eivor som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotHolmgren, Eva Lovisa som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Staflin, Rolf Ola som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar på telefon 021-3702400.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar är ett av många verksamheter som finns i Västmanlands län och Hallstahammar arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Alsing, Helena Birgitta -Brobeck, Maj Berit Monica -Ekholm, Karl Joel -Holmgren, Eva Lovisa

HSB Bostadsrättsförening Vävstolen i Hallstahammar har 716412-1951 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.