Bostadsrättsföreningen Vallby

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Hallstahammar och Bostadsrättsföreningen Vallby är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Vallby är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Vallby är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Vallby är ett Bostadsrättsförening och skapades 1982-11-01. Det finns flera olika bolag i Västmanlands län som är ett stort län. Hallstahammar där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Vallby ska trivas.

I Hallstahammar så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Vallby inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Vallby och det finns flera bolag som är det idag i Hallstahammar.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vallby så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Vallby är Höglund, Helena Marika som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonth, Anna Elisabet som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Kempe, Anna-Lena Elisabeth som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Nylund, Karl Olof Roger som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergelin, Kerstin Elisabet som är född 1934 och har titeln Suppleant, Wallberg, Karl Göran som är född 1946 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Vallby har 716412-2025 som sitt organisationsnummer.