HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar är en verksamhet som finns i Hallstahammar. I HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar finns det lite olika personer som är förknippade och det är Engman, Jan-Erik Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hilden, Mats Lennart som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Jan Anders Karl som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Randelius, Anders Georg som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Randelius, Anneli Birgitta som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Virenius, Eva Elisa-Beth som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotWidell, Eva-Lena Gunilla som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln Suppleant, Holmberg, Gunnel Marie som är född 1960 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar på telefon 021-3702400.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar är ett av många verksamheter som finns i Västmanlands län och Hallstahammar arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2008-01-31.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hilden, Mats Lennart -Olsson, Jan Anders Karl -Randelius, Anders Georg -Widell, Eva-Lena Gunilla

HSB Bostadsrättsförening Tomtebo i Hallstahammar har 716412-5861 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.