HSB Bostadsrättsförening Åbrinken i Kolbäck

Västmanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Åbrinken i Kolbäck vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Hallstahammar så är HSB Bostadsrättsförening Åbrinken i Kolbäck ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Hallstahammar arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Hallstahammar och i Västmanlands län. Redan 1989-06-22 så skapades HSB Bostadsrättsförening Åbrinken i Kolbäck och bolaget är har ej F-skattsedel.

716412-5945 är organisationsnummret för bolaget som finns i Hallstahammar.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Åbrinken i Kolbäck och det finns många bolag som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Åbrinken i Kolbäck så går det att nå dem via telefon på 021-3702400 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Claesson, Kjell Gustav -Engman, Jan-Erik Göran -Jonsson, Leif Ture -Lindholm, Carin Annika

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Åbrinken i Kolbäck är Claesson, Kjell Gustav som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Engman, Jan-Erik Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Leif Ture som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindholm, Carin Annika som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Marianne Elisabeth som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, .