Byggnadsvård Strömsholm Ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

I Hallstahammar finns det ett Ekonomisk förening som heter Byggnadsvård Strömsholm Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Byggnadsvård Strömsholm Ekonomisk förening i Västmanlands län. Hallstahammar är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1995-11-14 så har Byggnadsvård Strömsholm Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Byggnadsvård Strömsholm Ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Hallstahammar.

Vill man komma i kontakt med Byggnadsvård Strömsholm Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Rektorsg. 13, 722 15, Västerås. Vi ni istället prata med Byggnadsvård Strömsholm Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0220-43675.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, genom aktivt deltagande i form av samarbete och samverkan, att befrämja och bedriva kultur- och byggnadsvård. att utföra och förvalta byggnader och mark så att både brukare och byggnadsverk mår väl både nu och i framtiden. införskaffa och samordna kunskaper och resurser. erbjuda kompetens och kvalitet inom byggnadsvård. erbjuda deltagande och möjligheter att inhämta och delge kunskaper och information.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Källeskog, Lennart Claes-Göran som är född 1948 och har titeln Likvidator, .

Firman tecknas av likvidatorn. .

Byggnadsvård Strömsholm Ekonomisk förening har 769601-1209 som sitt organisationsnummer.