Bostadsrättsföreningen Vägmästaren

Västmanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Vägmästaren vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Hallstahammar så är Bostadsrättsföreningen Vägmästaren ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Hallstahammar arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Hallstahammar och i Västmanlands län. Redan 1997-08-27 så skapades Bostadsrättsföreningen Vägmästaren och företaget är har ej F-skattsedel.

769602-4178 är organisationsnummret för företaget som finns i Hallstahammar.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Vägmästaren och det finns många företag som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vägmästaren så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Jonsson, Ingalill Elisabet -Lindberg, Eva Lilian Anita -Soldervik, Elilien Rosita -Stenström, Yvonne Elisabet

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Vägmästaren är Ekholm, Erik Svante som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Ingalill Elisabet som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Eva Lilian Anita som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Soldervik, Elilien Rosita som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenström, Yvonne Elisabet som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Danielsson, Margareta Viktoria som är född 1944 och har titeln SuppleantSankilampi, Raimo Juhani som är född 1957 och har titeln Suppleant, .