Veterinärt IT-stöd i Sverige ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

Veterinärt IT-stöd i Sverige ekonomisk förening hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Hallstahammar som är den kommunen där Veterinärt IT-stöd i Sverige ekonomisk förening finns. I Hallstahammar så finns det många olika Ekonomisk förening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Veterinärt IT-stöd i Sverige ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Veterinärt IT-stöd i Sverige ekonomisk förening har haft sedan 1999-01-01. Veterinärt IT-stöd i Sverige ekonomisk förening har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Veterinärt IT-stöd i Sverige ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Djursjukhusv. 11, 734 94, Strömsholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0220-43668.

Hallstahammar arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Veterinärt IT-stöd i Sverige ekonomisk förening har idag 769603-8954 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Thunberg, Anders Harald Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Veterinärt IT-stöd i Sverige ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att såsom ledägare i Trofast AB verka för en utveckling av IT-stöd för veterinärt bruk.

I Veterinärt IT-stöd i Sverige ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Carlberg, Bengt Rolf som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedin, Joakim Sten Gunnar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Runnérus, Ella Maria som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Margaret Bodil Helena som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöström, Jan Lennart Magnus som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Thunberg, Anders Harald som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotWallius, Barbro Margareta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, .