Hallstahammar Promotion ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

Hallstahammar Promotion ekonomisk förening hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Hallstahammar som är den kommunen där Hallstahammar Promotion ekonomisk förening finns. I Hallstahammar så finns det många olika Ekonomisk förening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Hallstahammar Promotion ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Hallstahammar Promotion ekonomisk förening har haft sedan 2008-07-03. Hallstahammar Promotion ekonomisk förening har funnits sedan och 2007-03-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Hallstahammar Promotion ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Hammartorget 5 B, 734 30, Hallstahammar men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0220-14660.

Hallstahammar arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Hallstahammar Promotion ekonomisk förening har idag 769615-9131 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Frejd, Håkan Urban -Kabacinski Hallström, Barbara är den som för stunden ansvarar för Hallstahammar Promotion ekonomisk förening

Föreningens ändamål är ett samarbetsorgan mellan näringslivsnätverkan och kommunen: -verka för en konstruktiv dialog, utveckla kompetensen och stödja samverkan mellan näringsliv, kommun, högskola och andra intressenter - utveckla idéer, initiera och driva övergripande projekt som gör Hallstahammars kommun attraktiv som etablerings-, besöks- och verksamhetsort ledande till en positiv befolkningsutveckling och ett välutvecklat lokalt näringsliv. -att som samarbetsorganisation underlätta för nätverken att samverka och bedriva sin verksamheter.

I Hallstahammar Promotion ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eriksson, Nils Göran Sigvard som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Frejd, Håkan Urban som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Anna Cecilia som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Kabacinski Hallström, Barbara som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Melin, Anders Gustav som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlson, Arne Börje som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotQvarfordt, Peter Ola som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, .