Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3 är ett företag som finns i Hallstahammar. I Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hollsten, Ingrid Christina som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Thelin, Kent Erik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Ågren, Yvonne Maria som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Alsing, Per Tomas som är född 1964 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3 på telefon 0220-10389.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler tillr nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3 är ett av många företag som finns i Västmanlands län och Hallstahammar arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Vävaren nr 3 har 778000-0431 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.