Bostadsrättsföreningen Centrumhuset

Västmanlands län

Information

I Västmanlands län så finns Bostadsrättsföreningen Centrumhuset. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Hallstahammar här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Centrumhuset tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västmanlands län. Hallstahammar jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västmanlands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Centrumhuset är ej momsregistretat och har organisationsnummer 778000-0506.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Centrumhuset på följande adress Källg. 14, 722 11, Västerås.

Bostadsrättsföreningen Centrumhuset är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Centrumhuset så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Blom, Helge Ingemar som är född 1957 och har titeln Suppleant . Florén, Claes Richard som är född 1967 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.