Brukets Bostadsrättsförening nr 1

Västmanlands län

Information

Brukets Bostadsrättsförening nr 1 är ett av många verksamheter som finns i Hallstahammar. Det är nämligen den kommunen som Brukets Bostadsrättsförening nr 1 finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Brukets Bostadsrättsförening nr 1 som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1944-06-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Brukets Bostadsrättsförening nr 1 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0220-29990.

Hallstahammar arbetar för att verksamheter som Brukets Bostadsrättsförening nr 1 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Brukets Bostadsrättsförening nr 1. Det finns flera verksamheter i Västmanlands län.

Att av Hallstahammars AB förvärva en fastighet i kv Tratten, Trollebo, Hallstahammars kommun i Västmanlands län, att besitta och förvalta fastigheten samt att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obestämd tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem som innehar bostadsrätt benämnes bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Brukets Bostadsrättsförening nr 1 är följande:
Firman tecknas förutom av styrelsen, av Gertrud Hovberg och Hannu Miettinen i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Brukets Bostadsrättsförening nr 1 och det är följande personer, Henriksson, Lars Axel som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hovberg, Gertrud Irene som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Kumpumäki, Veikko Olavi som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Miettinen, Hannu Teuvo Elias som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlström, Leif Arne som är född 1941 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Brukets Bostadsrättsförening nr 1 är 778000-1900.