Brukets Bostadsrättsförening nr 2

Västmanlands län

Information

Brukets Bostadsrättsförening nr 2 hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Hallstahammar som är den kommunen där Brukets Bostadsrättsförening nr 2 finns. I Hallstahammar så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Brukets Bostadsrättsförening nr 2 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Brukets Bostadsrättsförening nr 2 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Brukets Bostadsrättsförening nr 2 så kan ni göra det genom att skicka er post till Eldsbodav. 21 C, 734 30, Hallstahammar men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Hallstahammar arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Brukets Bostadsrättsförening nr 2 har idag 778000-1918 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. är den som för stunden ansvarar för Brukets Bostadsrättsförening nr 2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att besitta och förvalta en fastighet i kvarteret "tratten", trollebo, i hallstahammars kommun, samt att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lokaler under nyttjanderätt för obestämd tid. den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes "bostadsrätt" och medlem som innehar bostadsrätt benämnes "bostadsrättshavare".

I Brukets Bostadsrättsförening nr 2 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Carlsson, Lilian Ester Birgitta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Pavoson, Aki Paavo som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Pavoson, Erik August som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Estelli, Kurt Andreas som är född 1975 och har titeln Suppleant, .