HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar är ett av många företag som finns i Hallstahammar. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1964-08-24. Men sedan 1998-01-01 så har HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-3702400.

Hallstahammar arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar. Det finns flera företag i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Cajsa Högqvist, Tomas Larsson, Olle-John Lundström och Bernt Pettersson, två i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar och det är följande personer, Pettersson, Bernt Sture som är född 1939 och har titeln Extern firmatecknare, Engman, Jan-Erik Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallstadius, Bojan Chatrin som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Högkvist, Caisa Carin Margaretha som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Börje Tomas som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundström, Olle-John som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot.Hjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln Suppleant, Larsson, Inger Sofia Birgitta som är född 1957 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Växthuset i Hallstahammar är 778000-3468.