N E Widerström Schakt Aktiebolag

Västmanlands län

Information

I Hallstahammar finns det ett Aktiebolag som heter N E Widerström Schakt Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar N E Widerström Schakt Aktiebolag i Västmanlands län. Hallstahammar är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

N E Widerström Schakt Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västmanlands län.

Sedan 1973-08-09 så har N E Widerström Schakt Aktiebolag varit registrerat och sedan 1973-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är N E Widerström Schakt Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Hallstahammar.

Vill man komma i kontakt med N E Widerström Schakt Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Omformarg. 18 B, 721 37, Västerås. Vi ni istället prata med N E Widerström Schakt Aktiebolag så kan ni göra det på 021-180112.

Bolaget skall utföra schakt- och grävningsarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Widerström, Nils Peter som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Widerström, Carina Anna Alice som är född 1965 och har titeln Suppleant, Blomquist, Kenth Inge Jörgen som är född 1951 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

N E Widerström Schakt Aktiebolag har 556182-9127 som sitt organisationsnummer.