Strömsholms Utvecklings Aktiebolag, STUTAB

Västmanlands län

Information

I Hallstahammar finns det ett Aktiebolag som heter Strömsholms Utvecklings Aktiebolag, STUTAB. Det finns flera bolag som liknar Strömsholms Utvecklings Aktiebolag, STUTAB i Västmanlands län. Hallstahammar är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Strömsholms Utvecklings Aktiebolag, STUTAB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2006-04-28 och det finns flera bolag som är det i Västmanlands län.

Sedan 1993-07-15 så har Strömsholms Utvecklings Aktiebolag, STUTAB varit registrerat och sedan 1999-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Strömsholms Utvecklings Aktiebolag, STUTAB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Hallstahammar.

Vill man komma i kontakt med Strömsholms Utvecklings Aktiebolag, STUTAB så kan man gör det genom att posta ett brev till Strömsholm , 734 94, Strömsholm. Vi ni istället prata med Strömsholms Utvecklings Aktiebolag, STUTAB så kan ni göra det på 0220-45100.

Bolaget ska äga, förhyra och förvalta fast egendom och tomträtt inom Strömsholm i Hallstahammars kommun och får i samband därmed uppföra byggnader och anläggningar som främjar bolagets intressen som fastighetsägare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Pettersson, Ulla Catarina som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bäckman, Lars Arne som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Cederbäck, Roy Valdemar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars Hugo Gunnar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Karin Elisabet som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, de Jong, Robert Kees som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Nils Ove som är född 1951 och har titeln Suppleant, Helander, Bo Lars Axel som är född 1943 och har titeln Suppleant, Johanson, Lars Stefan som är född 1956 och har titeln SuppleantLundberg, Karl Petter som är född 1968 och har titeln SuppleantBrunstedt, Mats som är född 1954 och har titeln RevisorStjernström, Alf Kenneth som är född 1954 och har titeln RevisorssuppleantHedman, Bo Herbert som är född 1942 och har titeln LekmannarevisorHedfors, Per Lennart som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Pettersson, Ulla Catarina -de Jong, Robert Kees .

Strömsholms Utvecklings Aktiebolag, STUTAB har 556470-4988 som sitt organisationsnummer.